Makšķerēšana lejpus Ķeguma HES

Ar 2021.gada 1.janvāri makšķerēšana 1000 metrus lejpus Ķeguma HES spēkstacijas ir liegta.
Šobrīd notiek jaunu pašvaldības saistošo noteikumu saskaņošana ar A/S Latvenergo un Valsts institūcijām.

Sakarā ar saistošo noteikumu termiņa beigām, makšķerniekiem ir jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.

Vides Aizsardzības Asociācija, biedrība