Par biedrību

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” jau no 2009 gada aktīvi veic dabas aizsargājamo teritoriju un ūdens bioloģisko resursu aizsardzību Ķeguma, Rīgas, Ķekavas, Salaspils, Ikšķiles, Ogres, Lielvārdes, Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Jūrmalas novados.

Mūsu biedrībā aktīvi piedalās 14 biedrības biedri, no kuriem lielākā daļa ir makšķernieki, taču 3 biedri ir sabiedriskie vides inspektori – Valsts vides dienesta pilnvarotās personas.

Pateicoties biedrības biedru ciešai sadarbībai un vienotiem mērķiem, veicot regulāras pārbaudes (aptuveni 600 pārbaudes gadā). Mūsu biedrības biedri ir saņēmuši vairākus goda rakstus no Valsts vides dienesta par aktīvu darbu ūdens un bioloģisko resursu aizsardzībā.

Vides Aizsardzības Asociācija, biedrība