Pudmales labiekārtošana

2017.gada vidū tika labiekārtota pludmale „Spārītes”

Lai nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem un viesiem estētiski skaistu vidi dabas baudīšanai un atpūtai, biedrība Vides Aizsardzības Asociācija ar Ķeguma novada domes, Lauku atbalsta dienesta un PPPB „Zied zeme” atbalstu, par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļiem īstenojusi projektu „Ķeguma pludmales labiekārtošana”, kā rezultātā Ķeguma pludmalē „Spārītes” Daugavas kreisajā krastā uzstādītas četras koka lapenes ar galdiem un soliem, pie katras no tām ierīkojot arī ugunskura vietu un atkritumu urnas. Atkritumu urnas palīdzēs uzturēt apkārtni tīru, audzinot atpūtniekos atbildības sajūtu atstāt pēc sevis sakoptu vidi. Savukārt ugunskura vietas tika izveidotas no laukakmeņiem un cementa, kas veicina ugunsdrošību, tādā veidā izvairoties no ugunskuru kurināšanas nepiemērotās vietās.

Laipni lūgti atpūsties „Spārītēs”!

Saudzēsim dabu un atstāsim aiz sevis sakoptu atpūtas vietu!

Projekta kopējās izmaksas EUR 9946,20, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb EUR 994,62.

Projekta atbalstītāji:  

Projekta īstenotājs: 

Vides Aizsardzības Asociācija, biedrība