Rekvizīti

Biedrība “Vides Aizsardzības Asociācija”
Reģ. Nr. 50008135431
Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Valdes loceklis: Aivars Ruņģis

“SWEDBANK” AS, BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Konts: LV55HABA0551024677476

Vides Aizsardzības Asociācija, biedrība