Normatīvie akti

Makšķerēšanas un zvejas tiesības
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi– Ministru kabineta noteikumi Nr. 800 (Izdoti Rīgā 2015. gada 22. decembrī)
Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība – Ministru kabineta noteikumi Nr. 799 (Izdoti Rīgā 2015. gada 22. decembrī)
Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos– Ministru kabineta noteikumi Nr.295 (Izdoti Rīgā 2007.gada 2.maijā)
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos – Ministru kabineta noteikumi Nr.796 (Izdoti Rīgā 2014.gada 23.decembrī)
Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību– Ministru kabineta noteikumi Nr.918 (Izdoti Rīgā 2009.gada 11.augustā)
Zvejniecības likums – (Izdots Rīgā 1995.gada 12.maijā)
Kuģošanas līdzekļu reģistrācija un satiskme iekšējos ūdeņos
Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība – Ministru kabineta noteikumi Nr.213 (Izdoti Rīgā 2008.gada 25.martā)
Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos – Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 (Izdoti Rīgā 2016. gada 9. februārī)

Vides Aizsardzības Asociācija, biedrība