Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES

Ir stājušies spēkā Ogres novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2023 (apstiprināti Ogrē 2023. gada 27. jūlijā (prot. Nr. 13; 1.)) “Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES”

Tuvākajā laikā licencētās makšķerēšanas organizētājs saskaņos un noslēgs līgumus ar licenču izplatītājiem, kā arī nodrošinās nepieciešamo zīmju izvietošanu. Papildus, tiek veikti saistošo noteikumu tulkošanas darbi, lai informācija par licencēto makšķerēšanu būtu pieejama krievu un angļu valodās.

 

 

 

 

 

Loading

e-pakalpojumi.lv līguma laušana

www.epakalpojumi.lv līguma izpildes pārtraukšana!

 

Informējam, ka e-pakalpojumi.lv portālā no 2022. gada 1. februāra nebūs pieejams iegādāties licences makšķerēšanai Varkaļu kanāla un lejpus Pļaviņu HES licencētās makšķerēšanas vietās.

ZZDATS (e-pakalpojumi.lv) portāls pilnībā pārtrauc elektronisko licenču tirdzniecību, kas skars arī citus licencēto makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību apsaimniekotājus.

 

Elektronisko licenču iegāde ir pieejama www.manacope.lv  portālā.

 

 

 

 

Loading

Vides Aizsardzības Asociācija, biedrība