e-pakalpojumi.lv līguma laušana

www.epakalpojumi.lv līguma izpildes pārtraukšana!

 

Informējam, ka e-pakalpojumi.lv portālā no 2022. gada 1. februāra nebūs pieejams iegādāties licences makšķerēšanai Varkaļu kanāla un lejpus Pļaviņu HES licencētās makšķerēšanas vietās.

ZZDATS (e-pakalpojumi.lv) portāls pilnībā pārtrauc elektronisko licenču tirdzniecību, kas skars arī citus licencēto makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību apsaimniekotājus.

 

Elektronisko licenču iegāde ir pieejama www.manacope.lv  portālā.

 

 

 

 

Par Pļaviņu HES licencēto makšķerēšanas teritoriju

Informējam, kad no 14.marta ir atvērta licencētā makšķerēšana lejpus Pļaviņu HES.

Sakarā ar Latvijā esošajiem COVID-19 ierobežojumiem, licences ir pieejamas tika interneta vietnēs www.epakalpojumi.lv un www.manacope.lv

Makšķerniekiem ir jāņem vērā, kad pavasara sezonā makšķerēšana ir atļauta tikai ar grunts makšķerēm un pludiņmakšķerēm.

Tātad – spiningošana licencētajā makšķerēšanas vietā pavasara periodā no 1.marta līdz 31.maijam ir aizliegta!

 

Ar nolikumu varat iepazīties šeit:

Makšķerēšana lejpus Ķeguma HES

Ar 2021.gada 1.janvāri makšķerēšana 1000 metrus lejpus Ķeguma HES spēkstacijas ir liegta.
Šobrīd notiek jaunu pašvaldības saistošo noteikumu saskaņošana ar A/S Latvenergo un Valsts institūcijām.

Sakarā ar saistošo noteikumu termiņa beigām, makšķerniekiem ir jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.

Vides Aizsardzības Asociācija, biedrība