Par Pļaviņu HES licencēto makšķerēšanas teritoriju

Informējam, kad no 14.marta ir atvērta licencētā makšķerēšana lejpus Pļaviņu HES.

Sakarā ar Latvijā esošajiem COVID-19 ierobežojumiem, licences ir pieejamas tika interneta vietnēs www.epakalpojumi.lv un www.manacope.lv

Makšķerniekiem ir jāņem vērā, kad pavasara sezonā makšķerēšana ir atļauta tikai ar grunts makšķerēm un pludiņmakšķerēm.

Tātad – spiningošana licencētajā makšķerēšanas vietā pavasara periodā no 1.marta līdz 31.maijam ir aizliegta!

 

Ar nolikumu varat iepazīties šeit:

Varkaļu kanāla licencētā makšķerēšana ir pieejama

Informējam, ka Jūrmalas administratīvajā teritorijā Varkaļu kanāla posms ir atvērts makšķerēšanai iegādājoties pavasara dienas licenci. Iesakām pirms uzsākt makšķerēšanu Varkaļu kanāla licencētajā teritorijā, iepazīties ar saistošajiem noteikumiem licencētā makšķerēšanas teritorijā.

Sakarā ar esošajiem COVID-19 ierobežojumiem, Varkaļu kanāla “Osta” licenču tirdzniecību nenodrošinās. Ar nolikumu varat iepazīties šeit:

Kā arī www.likumi.lv mājas lapā

Makšķerēšana lejpus Ķeguma HES

Ar 2021.gada 1.janvāri makšķerēšana 1000 metrus lejpus Ķeguma HES spēkstacijas ir liegta.
Šobrīd notiek jaunu pašvaldības saistošo noteikumu saskaņošana ar A/S Latvenergo un Valsts institūcijām.

Sakarā ar saistošo noteikumu termiņa beigām, makšķerniekiem ir jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.

Vides Aizsardzības Asociācija, biedrība