Kartes un Licences

Vēlamies informēt, ka lai makšķerētu Latvijas Republikas ūdenstilpēs, Jums ir jābūt:

1. Pieejamai derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, izņemot personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti, vai elektroniski (internetā) iegādāta makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte, kurā norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods, vai tiek nosaukts šādas kartes numurs.

2. Dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecība;

3. Vietās, kurās organizēta licencētā makšķerēšana, licencētā vēžošana vai licencētās zemūdens medības, – derīga īpašā atļauja (licence) vai elektroniski (internetā) iegādāta īpašā atļauja (licence) vai tiek nosaukts tās numurs.

Makšķerēšanas karti Jūs variet iegādāties gan dažādās tirdzniecības vietās (makšķernieku veikalos, lielveikalos) gan arī elektroniski https://www.makskeresanaskarte.lv/.

Taču pirms došanās atpūtā, mēs iesakām apskatīt vietas, kur Jūs vēlēsieties makšķerēt, vēžot vai nodarboties ar zemūdens medībām, jo šobrīd ļoti daudz vietās tiek organizēta licencētā makšķerēšana. Licencētajās makšķerēšanas vietās Jums būs nepieciešama papildus dienas licence.

Pārsvarā visas šādas licencētās makšķerēšanas vietas tiek saskaņotas ar Zemkopības ministriju.

Jūs varat apskatīt Zemkopības Ministrijas aktuālās licencētās vietas šeit.

 

Vides Aizsardzības Asociācija, biedrība